Utstegs projekt

Vi presenterar här ett urval avslutade projekt.

Tibble Karateklubb

Officiell webbplats med intranet för Tibble Karateklubb.

Grafisk design och kod: och Utsteg
Databas och programmering: Utsteg
Lansering: feb. 2012 (version 2) och 2006 (version 1)

Tibble Karateklubbs webbplats innehåller information till medlemmarna och deras familjer, samt info om klubben för presumptiva nya medlemmar. En stor del av webbplatsen är ägnad åt klubbens stora och framgångsrika tävlingsengagemang. Därför fanns ett stort behov av att enkelt och snabbt kunna visa nyheter från klubbens verksamhet. Dels som rena nyheter, dels i form av bilder, filmer och resultat från tävlingar.
Nyheter och fotoalbum kan läggas in i klubbens medlems-intranet av en inloggad administratör via webbformulär. Delar finns sedan tillgängliga för alla på den öppna delen av webbplatsen, medan annat finns på intranätet. I det omfattande intranetet finns (förutom hantering av nyheter och bilder) ett antal funktioner för klubbens funktionärer: Medlemsfunktioner, avgiftshantering, och klubbhändelser, e-postutskick m.m. Dessutom kan medlemmarna själva logga in och ändra egna adressuppgifter m.m.

Franskabolaget

Webbplats för Franskabolaget vinbutik.

Grafisk design och kod: AD Design
Databas, butik och programmering: Utsteg
Lansering: mars 2011

Franskabolagets mål är att vänner och vänners vänner alltid skall ha ett gott vin att servera, vare sig det är vardag eller fest. Franskabolaget Sarl är en fransk vingrossist med säte i Paris. De säljer vin på distans inom EU. Sedan 2007 är det tillåtet även för svenskar att handla alkoholhaltiga drycker direkt från länder inom EU.
Utsteg har utvecklat franskabolagets webbutik. Kunden kan läsa om utvalda kvalitetsviner och beställa dem under kampanjer. Fakturering (pdf) sker automatiskt.
En central del av webbplatsen är ett lösenordsskyddat administratörsgränssnitt. Där hanteras kampanjer, produkter, kunder mm.

Vinlistan

Webbplats för Vinlistan vinbutik.

Grafisk design och kod: AD Design
Databas och programmering: Utsteg
Lansering: nov. 2008

Vinlistans webbplats är en resurs för restaurangernas sommelierer, fylld med udda, intressanta och efterlängtade kvalitetsviner. Den dynamiska delen av webbplatsen som Utsteg utvecklat består av en sökbar vindatabas. Där kan man eftersöka viner av olika typ och ursprung och beställa det man är intresserad av.
En central del av webbplatsen är ett lösenordsskyddat administratörsgränssnitt. Där kan vindatabasen uppdateras och beställningar hanteras. Där uppdateras också valutakurser automatiskt varje dag.

Producentansvarsguiden

Webbplats för producentansvarsguiden.

Grafisk design och kod:
Intranätkod, databas och programmering: Utsteg
Lansering: feb. 2008

Producentansvar innebär att den som tillverkar, importerar eller säljer produkter ska ta hand om dem när de är uttjänta.

Bakom kulisserna på producentansvarsguiden finns ett omfattande intranet med nyhets- och krönikehantering, evenemang- och kurshantering och hantering av information om företag som tar hand om produkter - allt databasstyrt. Delar av den öppna producentansvarsguiden hämtar data dynamiskt ur databasen.
Producentansvarsguiden ägs och drivs av Consortis Producentansvar AB

Standplats

Officiell webbplats med intranet för Solna klätterklubb.

Grafisk design och kod: och Utsteg
Databas och programmering: Utsteg
Lansering: 2004

Solna klätterklubb bildades i november 2003 och den unga klubben som växte snabbt behövde snart en plattform för att sprida information och ett medlemsadministrativt verktyg. Den öppna delen av webbplatsen innhåller allmän information, medan det intranet som medlemmar har tillgång till är mer omfattande.
Där kan medlemmar bland annat ändra egna adressuppgifter och e-postgrupper, lägga in och ändra egna klubbhändelser, skicka e-post till andra medlemmar m.m. Där finns ett antal funktioner för klubbens funktionärer: Medlemsfunktioner, avgiftshantering, hantering av nyheter och klubbhändelser, samt ett administrativt system för kurser. m.m.

ISPN

Officiell webbplats för International Society for Phylogenetic Nomenclature.

Grafisk design: Utsteg
Databas och programmering: Utsteg

En föreningswebbplats med presentation av föreningens syften. Kopplat finns en litteraturdatabas som kan uppdateras via ett formulärsstyrt webbgränssnitt efter inloggning. Föreningen ville att medlemmar från olika delar av Världen skulle kunna betala medlemsavgift med kontokort. PayPal var det billigaste alternativet och betalningsfunktioner med hjälp av PayPal har därför integrerats i webbplatsen.

UTSTEG Webbproduktion  |  Krokvägen 33, 131 41 Huddinge  |  Telefon 073 - 440 32 35  |